antroposofisch arts
Dolores Perquin

Geneeswijzen

Antroposofie

Antroposofie houdt zich bezig met onderzoek van geestelijke feiten en gebeurtenissen. Het is letterlijk "de wijsheid van de mens", ontwikkeld door Rudolf Steiner rond 1900. Steiner was filosoof en wetenschapper en heeft in veel geschriften en voordrachten zijn inzichten in de geestelijke wereld zoals hij die waarnam, verduidelijkt. Hij werkte samen met Ita Wegman, een Nederlandse arts, om te komen tot een verruiming van de geneeskunde: de antroposofische mensvisie als aanvulling op de geneeskunde zoals die wordt onderwezen op de universiteiten. In deze visie worden ziekten gezien als uitingen van een verstoring in de balans van onze wezensdelen: het lichaam, de levensprocessen, ons gevoelsleven en ons geestelijk leven. Medicijnen kunnen gebruikt worden om deze onbalans te herstellen. Er worden medicijnen ontwikkeld uit vele stoffen die in de ons omringende natuur voorkomen en welke bewerkt en vaak op homeopathische wijze gepotentiëerd worden. Daarnaast is het van belang inzicht te verwerven in hoe deze onbalans zich heeft kunnen ontwikkelen. In het consult zal hier aandacht aan besteed worden. In 2005 heb ik de opleiding tot antroposofisch arts afgerond (NVAA).

In het blad Stroom (Antroposana) is een column van mij verschenen waarin een antroposofische behandeling besproken wordt. U kunt de column lezen als u hier klikt.

-> Meer informatie: antroposofie op Wikipedia.nl;
-> Artikel over antroposofie in de Trouw: Antroposofie, het succes van een esoterische zuil.

Homeopathie

De arts Samuel Hahnemann leefde in de 18e eeuw en ontwikkelde de homeopathie. Hierin wordt gebruik gemaakt van gepotentiëerde stoffen: zeer verdund en daarnaast ook op een ritmische wijze geschud. Daarmee is er (bijna) geen stof meer aanwezig in de oplosvloeistof maar komen de genezende krachten volledig tot ontwikkeling. Deze medicijnen worden meestal laagfrequent toegepast: een tot tweemaal per week een dosis. In 1994 heb ik de opleiding tot homeopathisch arts afgerond (VHAN).

-> Meer informatie: homeopathie op Wikipedia.nl.

Natuurgeneeskunde

Voeding en hoe wij met ons dagelijks eten omgaan heeft mijn speciale belangstelling. Vooral ook als wij juist niet eten, of anders eten zoals bij vasten- of reinigingskuren. Biologische voeding en de zorg die wij aan ons eten besteden krijgen in vaak een plek binnen de behandeling, vooral als er sprake is van allergieën of schimmelinfecties. Daarnaast gebruik ik geregeld medicijnen die samengesteld zijn uit geneeskrachtige kruiden. In 1991 heb ik de opleiding tot Arts voor Natuurgeneeswijzen afgerond (ABNG).

-> Meer informatie: natuurgeneeskunde op Wikipedia.nl.