antroposofisch arts

Locatie Zutphen

Adres Zutphen

Therapeuticum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12c
7402 CV Zutphen
Tel. 06-57916093
Email:

Voor een eerste consult wordt in de regel een uur gereserveerd. Er is dan tijd om uw klachten, voorgeschiedenis en verdere gezondheidstoestand zorgvuldig te bespreken. We ronden af met een eerste aanzet van de behandeling.

Vervolgconsulten zijn meestal een half uur, soms drie kwartier en vinden, afhankelijk van de klachten, plaats in een ritme van vier tot vijf weken. Hoeveel consulten nodig zijn is eveneens afhankelijk van de klachten. Meestal zal er naarmate de behandeling vordert, minder frequent een consult nodig zijn. Het verwijzen naar een aanvullende therapievorm behoort tot de mogelijkheden. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met de zorgvrager.

Een verwijzing van uw huisarts is niet noodzakelijk.

Neemt u alstublieft alle medicijnen die u gebruikt mee naar het eerste consult.

De consulten, de voorgeschreven medicijnen en therapieën worden, afhankelijk van uw ziektekostenverzekering, meestal geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Tarieven

De tarieven zijn als volgt:
Consult van een uur € 110,00
Consult van drie kwartier € 90,00
Consult van een half uur € 60,00
Kort telefonisch consult € 30,00
Recept zonder consult € 25,00